atpakaļ
Izdots akadēmiskais rakstu krājums „Latvieši un Latvija”

Pirmdien, 17. februārī Latvijas Zinātņu akadēmijā (LZA) tika atvērts ilgi gaidītais akadēmisko rakstu krājums “Latvieši un Latvija”.

Pirmdien, 17. februārī Latvijas Zinātņu akadēmijā (LZA) tika atvērts ilgi gaidītais akadēmisko rakstu krājums “Latvieši un Latvija”.

Pasākumu atklāja LZA prezidents Ojārs Spārītis, kā arī Valsts prezidents Andris Bērziņš, tālāk sekoja rakstu krājuma galvenā redaktora Jāņa Stradiņa ziņojums, Tālava Jundža, Maijas Kūles, Viktora Hausmaņa un citu akadēmiķu zinātniskie ziņojumi, un atbalstītāju apsveikumi.

Akadēmiskie raksti „Latvieši un Latvija" 4 sējumos ir plašākais krājums par šo tēmu, kāds jebkad izdots Latvijā. Pirmais sējums apkopo un analizē no mūsdienu zinātnes viedokļa baltu tautu - latviešu senču valodu, folkloru, mitoloģiju un etnogrāfiju. Otrā sējuma autori aplūko Latvijas valstiskuma pirmos aizmetņus 9. gadsimtā, analizē latviešu nācijas un valsts veidošanās procesus. Trešajā sējumā no dažādiem aspektiem analizēta atjaunotā Latvijas valsts tās pastāvēšanas nepilnajā gadsimta ceturksnī. Ceturtais sējums veltīts latviešu izglītības, zinātnes un kultūras procesu analīzei un to mijiedarbībai ar citu tautu kultūrām. Rakstu autori ir Latvijas vadošie zinātnieki un speciālisti. Krājumā izmantotas jaunākās arheoloģiskās liecības, nepublicēti arhīvu un krātuvju materiāli, kā arī latviešu un ārzemju autoru jaunākās publikācijas. To ilustrē vairāki simti fotogrāfiju, no kurām daudzas publicētas pirmoreiz. Krājums domāts lasītājiem Latvijā un ārzemēs, lai kompakti un objektīvi iepazītu latviešus un Latviju. Tas ļauj iedziļināties arī daudzās specifiskās un nozīmīgās nacionālās identitātes niansēs.

Krājuma izdošanu finansiāli atbalstīja Pētera Avena labdarības fonds „Paaudze”, kā arī Latvijas kompānijas AS „Grindex”, SIA „ITERA Latvija”, SIA „Saules aptieka” un pazīstami uzņēmēji Atis Sausnītis un Ivars Strautiņš.