atpakaļ
Bērnu slimnīca saņems mūsdienīgu un svarīgu diagnostikas ierīci

Ar Pētera Avena labdarības fonda “Paaudze” un “Rietumu Bankas labdarības fonda” atbalstu Bērnu slimnīca saņems jaunu masu spektrometrijas sistēmas iekārtu.

Ar Pētera Avena labdarības fonda “Paaudze” un “Rietumu Bankas labdarības fonda” atbalstu Bērnu slimnīca saņems jaunu masu spektrometrijas sistēmas iekārtu, kas dos iespēju noteikt diagnozi pēc ie-spējas ātrāk un precīzāk. Ar šīs ierīces palīdzību ātrāk varēs diagnosticēt sepsi, meningītu, limfodenīdu, pneimoniju, difteriju un citas slimības.

Gada laikā Bērnu slimnīcā nonāk vairāki simti bērnu, kuru saslimšanas izraisījuši dažādi mikroorganismi. Lai operatīvi veiktu šo slimību diagnostiku un savlaicīgāk varētu sākt efektīvu antibakteriālo terapiju, ne-pieciešams mūsdienīgs mikrobioloģiskais analizators.

Pašreiz Bērnu slimnīcā esošajai ierīcei ir nepieciešams ilgāks laika posms, lai noteiktu mikroorganismu bio-ķīmiskās īpašības, pēc kurām tiek diagnosticēta saslimšana. Kopējais nepieciešamais laiks var sasniegt pat 72 stundas un atsevišķos gadījumos pat vairāk. Ātrums ir ļoti svarīgs lipīgu slimību gadījumos, kad pastāv draudi arī citu pacientu drošībai. Jaunās ierīces ātrums, no mikroorganisma kultūras sagatavošanas līdz pat rezultāta iegūšanai, ir vien 10 minūtes.

Jaunais Maldi –TOF mikrobioloģiskais analizators spēj noteikt arī plašāku mikroorganismu spektru, kas līdz šim ar Bērnu slimnīcas resursiem nebija iespējams. Jāpiebilst, ka analizatora priekšrocības jutīs ne tikai pa-cienti, bet arī slimnīca un ārsti, jo tas  būtiski samazinās izmaksas, bet brīvi pieejamā pasaules datubāze sniegs iespēju piekļūt plašiem starptautisko pētījumu datiem

"Bērnu slimnīcas Laboratorijai mikrobioloģijas jomā bija iespēja veikt Bruker Maldi-TOF aprobāciju, 3 mē-nešus izmantojot iekārtu ikdienas darbā. Šajā laikā  saņēmām neskaitāmas pozitīvas atsauksmes no intensī-vās terapijas, ķirurģijas, neonatoloģijas, onkohematoloģijas, infekciju un citām slimnīcas nodaļām.  Esam ļoti pateicīgi Pētera Avena labdarības fondam un Rietumu Bankas labdarības fondam par sniegto atbalstu, palīdzot Bērnu slimnīcai iegūt savā rīcībā šo vērtīgo, mūsdienu prasībām atbilstošo diagnostikas ierīci, kas nodrošina slimnīcas pacientiem maksimāli ātru un precīzu mikrobioloģisko izmeklējumu pieejamību," stās-ta Irina Grāve, Laboratorijas vadītāja vietniece mikrobioloģijas jomā.

“Katru gadu, saņemot Bērnu slimnīcas aicinājumu atbalstīt ar nepieciešamo iekārtu iegādi, ikreiz rūpīgi ie-dziļinamies un meklējam iespējas nepieciešamības apmierināt. Ļoti novērtējam Bērnu slimnīcas personāla ikdienas darbu, īpaši atzīmējot ārstu augsto profesionālitāti. Pētera Avena labdarības fonda “Paaudze” un Bērnu slimnīcas sadarbība ilgst jau vairākus gadus un varam atzīmēt, ka ikgadus ir novērojama slimnīcas attīstība. Esam priecīgi, ka šogad mūsu aicinājumam atsaucās arī Rietumu Bankas labdarības fonds un ko-pīgi mums izdevās sarūpēt nepieciešamo iekārtu.” komentē Pētera Avena labdarības fonda “Paaudze” vadī-tājs Igors Bass.

Rietumu Bankas labdarības fonda valdes priekšsēdētāja Inga Šīna uzsver: “Atbalsts bērniem un to veselībai ir viens no Rietumu Bankas labdarības fonda prioritārajiem darbības virzieniem. Jau 15 gadus Rietumu Banka un Rietumu Bankas labdarības fonds sniedz atbalstu ārstniecības iestādēm dažādu medicīnas un di-agnostikas iekārtu iegādei, īpaši uzmanību pievēršot zīdaiņu un bērnu dzīvības glābšanas iekārtu pieejamībai un dažādu diagnostikas metožu uzlabošanai. Turpinot ilggadējo Fonda sadarbību ar Bērnu slimnīcu un palīdzot masu spektormetrijas sistēmas iegādē, Fonds vēlas veicināt Latvijas bērniem bez mak-sas pieejamās medicīniskās aprūpes pieejamību un kvalitāti.”

“Ierīce ir ļoti nepieciešama infekciju slimību noteikšanai bērnu onkoloģijā un intensīvajā terapijā, jo būtiski paātrina infekciju diagnostiku, tādējādi ļaujot daudz savlaicīgāk uzsākt mērķtiecīgu ārstēšanu, ietekmējot kritiski slima bērna slimības iznākumu!” atzīst Bērnu slimību klīnikas vecākā ārste, hematoonkoloģe Žanna Kovaļova.

Ierīces kopējā vērtība ir 170 000 eiro, no kuriem Pētera Avena labdarības fonds ”Paaudze” sedz 60 000 eiro, ”Rietumu Bankas labdarības fonds” - 60 000 eiro, savukārt, atlikušo summu sedz BKUS finansējums.

 

Preces nosaukums, ražotājs, modelisSkaitsCena EUR bez PVNCena EUR ar PVN
MALDI-TOF masu spektrometrijas sistēma
(Matrix-assisted laser desorption/ionization  time-of-flight mass spectrometer),
IVD-CE Microflex LT MALDITOF sistēma - MALDI Bio-typer masas spektrometrs,
parogrammnodrošinājums un datu sistēma (dators, monitors, drukas iekārta).
Ražotājs - BRUKER Daltonik GmbH
1170 000,00 EUR205 700,00 EUR