atpakaļ
Bērnu slimnīca prezentē jauno masu spektrometrijas sistēmas iekārtu

Bērnu slimnīca prezentē jauno masu spektrometrijas sistēmas iekārtu

Bērnu slimnīca prezentē jauno masu spektrometrijas sistēmas iekārtu
2017.gada sākumā Bērnu slimnīca ar Pētera Avena labdarības fonda “Paaudze” un “Rietumu Bankas labdarības fonda” atbalstu iegādājās ļoti nozīmīgu ierīci – masu spektrometrijas sistēmas iekārtu, kas ļauj noteikt lielu daļu diagnozes dažu minūšu laikā, salīdzinot ar iepriekš nepieciešamām vismaz 72 h. Šodien Bērnu slimnīcas pārstāvji jauno iekārtu prezentēja atbalstītājiem un medijiem. 
Gada laikā Bērnu slimnīcā nonāk vairāki simti bērnu, kuru saslimšanas izraisījuši dažādi mikroorganismi. Lai operatīvi veiktu šo slimību diagnostiku un savlaicīgāk varētu sākt efektīvu antibakteriālo terapiju, bija nepieciešams mūsdienīgs mikrobioloģiskais analizators. Ar šīs ierīces palīdzību Bērnu slimnīcā var daudz ātrāk noteikt mikroorganismu sastāvu un tādējādi diagnosticēt sepsi, meningītu, limfodenīdu, pneimoniju, difteriju un citas slimības. Ātrums ir ļoti svarīgs lipīgu slimību gadījumos, kad tiek apdraudēta arī citu pacientu drošība.

“Rietumu Bankas labdarības fonda” valdes priekšsēdētāja Inga Šīna uzsver: “Atbalsts bērniem un to veselībai ir viens no “Rietumu Bankas labdarības fonda” prioritārajiem darbības virzieniem jau kopš fonda dibināšanas. Saprotot, ka ir svarīgi nodrošināt mazajiem pacientiem maksimāli ātru un precīzu izmeklējumu pieejamību, lai paātrinātu ārstniecības procesu, atbalsts masu spektometrijas sistēmas iegādē bija pašsaprotams. Ar Bērnu slimnīcu sadarbojamies jau vairāk kā 10 gadus un esam gandarīti par iespēju veicināt bērniem bezmaksas medicīniskās aprūpes pieejamību un kvalitāti.”

Jaunais Maldi –TOF mikrobioloģiskais analizators spēj noteikt arī plašāku mikroorganismu spektru, kas līdz šim ar Bērnu slimnīcas resursiem nebija iespējams. Jāpiebilst, ka analizatora priekšrocības jūt ne tikai pacienti, bet arī slimnīca un ārsti, jo tas  būtiski samazina izmaksas, bet brīvi pieejamā pasaules datubāze sniedz iespēju piekļūt plašiem starptautisko pētījumu datiem.
Kopš ierīces ieviešanas Bērnu slimnīcā tā tikusi izmantota jau........reizes. 

Ierīces kopējā vērtība ir 170 000 eiro, no kuriem Pētera Avena labdarības fonds ”Paaudze” sedza 60 000 eiro, ”Rietumu Bankas labdarības fonds” - 60 000 eiro, savukārt, atlikusī summa tika segta no BKUS budžeta.  

Papildu informācija:
Vita Šteina, BKUS Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr. 67064928, 25736352
Vita.steina@bkus.lv