atpakaļ
Izdots akadēmisko rakstu krājums “Latvija un latvieši”

Pagājušajā nedēļā tika atvērts ilgi gaidītais un nozīmīgais akadēmisko rakstu krājums “Latvija un latvieši” angļu un krievu valodās

Pagājušajā nedēļā, 9.maijā, Rīgas pils Ģērboņu zālē, klātesot valsts prezidentam Raimondam Vējonim, Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta un redkolēģijas priekšsēdētājam Jānim Stradiņam, kā arī eksprezidentei, akadēmiķei Vairai Vīķei-Freibergai, vēstniekiem un grāmatas tapšanas partneriem, tika atvērts ilgi gaidītais un nozīmīgais akadēmisko rakstu krājums “Latvija un latvieši” angļu un krievu valodās. Valsts prezidents, apsveicot klātesošos, pauda pārliecību, ka jaunais izdevums angļu valodā būs iespēja ārzemju lasītājiem objektīvi iepazīt Latvijas vēsturi, kultūru un iedzīvotājus. Krājuma redkolēģijas priekšsēdētājs Jānis Stradiņš uzsvēra, ka jaunais izdevums divos sējumos ir būtiski pārstrādāts, mainīts un papildināts izdevums līdzīgam krājumam, kas iznāca 2013.gadā tikai latviešu valodā un kas ir plašākais krājums par šo tēmu, kas jebkad izdots Latvijā. Valsts eksprezidente un viena no krāmjuma autorēm Vaira Vīķe-Freiberga savā uzrunā norādīja, ka jaunais izdevums ir nozīmīgs sasniegums kā Latvijas, tā pasaules sabiedrībai, kurai zināšanas par Latviju ir niecīgas. Šāds fundamentāls izdevums ir iespēja Latvijai parādīt savu nozīmīgumu Eiropā.

Pirmajā sējumā analizēta situācija mūsdienu Latvijā, tiek gūts priekšstats par Latvijas konstitucionālajiem pamatiem, tautsaimniecību, demogrāfiju, valodu, izglītību un zinātni, kultūrainavu, kā arī dažādiem kultūras aspektiem un sportu. Otrais sējums veltīts latviešu etnosam kopš senlaikiem līdz neatkarīgas valsts izveidošanai, kā arī Latvijas valstij laikā no 1918. gada līdz 1991. gadam, tai skaitā pievēršoties tās attīstības problēmām un divu okupāciju nodarītajam ļaunumam. Sējuma rakstu autori ir Latvijas vadošie zinātnieki un speciālisti. Krājumā izmantotas jaunākās arheoloģiskās liecības, nepublicēti arhīvu un krātuvju materiāli, kā arī latviešu un ārzemju autoru jaunākās publikācijas. To ilustrē vairāki simti fotogrāfiju, no kurām daudzas tika publicētas pirmoreiz. Krājuma izdošanu finansiāli atbalstījuši Latvijas Zinātņu akadēmijas goda patroni Pēteris Avens un Juris Savickis.

Akadēmisko rakstu krājuma "Latvija un latvieši" prezentācija plašākai publikai norisināsies 23. maijā Latvijas Zinātņu akadēmijā.