atpakaļ
Slimnīcām dāvina aprīkojumu Covid-19 pacientu ārstēšanai

Lai sniegtu atbalstu ārstniecības iestādēm, arī labdarības fondi apvienojušies, lai dāvinātu nepieciešamās iekārtas.

Sekojot Covid-19 straujai izplatībai un ievērojamam saslimstības gadījumu pieaugumam Latvijā, veselības aprūpes sistēmā aktuāls ir arī medicīniskā aprīkojuma jautājums. Lai sniegtu atbalstu ārstniecības iestādēm, arī labdarības fondi apvienojušies, lai dāvinātu nepieciešamās iekārtas.

Operatīvi reaģējot uz Covid-19 saslimstības izraisītajām sekām, Pētera Avena labdarības fonds „Paaudze” un fonds „Uniting History” Rīgas Austrumu klīniskajai universitātes slimnīcai un Paula Stradiņa klīniskajai universitātes slimnīcai nodrošinājuši nepieciešamo elpināšanas ierīci un funkcionālu, mobilu intensīvās terapijas iekārtu. Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca saņēmusi dāvinājumā mākslīgo plaušu ventilācijas ierīci. Tā nodrošina gan invazīvu, gan neinvazīvu plaušu ventilāciju, kā arī gaisa noplūžu kompensāciju gan spiediena, gan tilpuma kontrolētā režīmā. Savukārt, Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcai lietošanā nodota moderna, konfigurējama intensīvās terapijas iekārta, kas nodrošina visas pirms klīniskās un klīniskās vajadzības ar augstu funkcionalitātes un mobilitātes līmeni. Iekārta sniedz būtisku atbalstu slimnīcas personālam un ļauj izsekot rādījumiem ar vienas ierīces palīdzību, aizstājot vairāku medicīnas ierīču klāstu un nodrošinot centralizētu datu analīzi. Kopējā dāvinājumu summa sasniedz 52 264 eur.

“Covid-19 pandēmijā Latvijā, apzinājāmies nepieciešamību sniegt iespējamo atbalstu arī no mūsu fonda puses. Mūsu mērķis ir palīdzēt mediķiem un stiprināt slimnīcas tā, lai tās būtu pietiekami aprīkotas pandēmijas laikā un, nepieciešamības gadījumā, nodrošinātu vajadzīgo palīdzību.” komentē Igors Bass, Pētera Avena labdarības fonds „Paaudze” direktors.

Lai nodrošinātu operatīvu iekārtu iegādi, iniciatīvai atsaucās arī labdarības fonda "Uniting History" izpilddirektore Elīna Škļara: “Lai arī pacientu aprūpē galvenais ir izcili speciālisti, kas strādā Latvijas slimnīcās, tomēr arī liela loma ir nepieciešamā aprīkojuma pieejamībai. Kā labdarības organizācija esam gandarīti, ka varam piedāvāt savu nelielo atbalstu, palīdzot aprīkot slimnīcas ar mūsdienīgām iekārtām.” 


Labdarības fondu „Paaudze” izveidojusi Pētera Avena ģimene 2008.gadā, tā prioritātes ir  atbalsts veselības aprūpei, kultūras apmaiņas projektiem, kā arī stipendijas un granti zinātnē.
Fonds “Uniting History” sadarbojas ar labdarības organizācijām, kuras sniedz palīdzību vecāka gadagājuma cilvēkiem un sociāli neaizsargātu cilvēku grupām. 

Papildus informācijai:
info@generation.lv
Tālrunis: 29147722